Vương Triều Tranh Bá

Bảo Trì Gộp Server

 

Bảo Trì Gộp Server

 

 

 

THÔNG BÁO BẢO TRÌ GỘP SERVER 

 

 

 

Thưa các chư vị chủ công, merge server sẽ tiến hành vào thứ 6 ngày 6/3/2020 , thời gian luân hồi sẽ vào 13:00-15:00
Các máy chủ:
- Đấu trường 1 và Đấu trường 3 sẽ về chung 1 cụm
- Đấu trường 2 và Đấu trường 4 sẽ về chung 1 cụm

 

- Máy chủ s14- Bàng Thống và S17- Hoàng Trung sẽ tiến hành luân hồi về cụm Đấu trường 8

Sau khi gộp server thì cấp võ tướng và các hệ thống nuôi dưỡng sẽ bị reset. Phiền các vị chủ công đến thành chủ - thiên hạ bố võ để cập nhật trận doanh

1. Xếp hạng lịch sử chiến công sẽ tiến hành phát thưởng
2. Đối với các server đang còn sự kiện BXH Nạp Thẻ, sự kiện sẽ được tổng kết và phát thưởng sau
Đối với các sự kiện khác ""Nạp Tích Lũy"" "" Nạp Đơn "", … các vị chủ công lưu ý nhận thưởng trước khi tiến hành gộp server nếu không vật phẩm bị xóa sẽ không thể hoàn trả lại
Xin đừng tién hành nạp thẻ vào từ 0h đến 9h cùng ngày gộp server, lúc này sẽ không được tính vào bảng xếp hạng nạp.
"

Đối với sự kiện "Nạp Liên Kỳ 7 ngày" vui lòng làm theo hướng dẫn ở group để không bị mất quyền lợi và vật phẩm:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1563874410428669&set=gm.2547326318820979&type=3&av=117755039612185&eav=Afaux131ZDrixaNezmcqKDH71yogtUhlJDlg0rt84I7vH86qbDYNPFbiDYubZY-8rgY&theater&ifg=1
3. Sau khi gộp xong, các dữ liệu hoạt động tiêu phí và nạp thẻ sẽ bị xóa
4. Sau khi gộp, các loại phúc lợi chưa nhận sẽ bị xóa. Vui lòng nhận trước khi tiến hành luân hồi
"Chú ý: Để cho cân bằng, quốc gia sau khi luân hồi sẽ sử dụng hình thức ngẫu nhiên, cụ thể quy tắc như sau:
1. Chú ý: Sau khi gộp server sẽ xóa nhân vật 14 ngày liên tiếp và cấp dưới 20.
2. Hai server có quốc gia chiến thắng sẽ không phân về cùng 1 quốc gia
3. Người chơi trước khi gộp server có cùng 1 quốc gia, sau khi gộp sẽ về cùng 1 quốc gia.
4. Người chơi vẫn chọn đúng server của mình để vào game.
VD: Người chơi dùng chung tài khoản có 2 nhân vật ở s1 và s2. Sau khi luân hồi chọn s1 sẽ vào nhân vật ở s1, chọn s2 sẽ vào được nhân vật ở s2 nhưng 2 nhân vật này vẫn ở chung 1 server Đấu Trường"

Quy tắc:

2. Hoạt động chinh chiến quốc sau khi gộp sv sẽ tiến hành reset
3. Thẻ tháng sau khi gộp server vẫn sẽ tiép tục nhận được"

Quy tắc xử lý đạo cụ luân hồi :

1. Bảo lưu số còn thiếu nguyên bảo"
2. Cấp tướng, tiến cấp, số sao, kinh nghiệm tướng sẽ reset và trả lại số mảnh cùng với nguyên liệu tăng sao
3. Trang bị mảnh trang bị sẽ được bảo lưu, cấp cường hóa sẽ reset, thuộc tính tẩy sẽ bảo lưu, tinh thạch cường hóa sẽ giữ lại
4. Cường hóa thạch, tiến cấp thạch, đá thức tỉnh, thiên châu hoàn trả lại 75%
5. Bảo lưu các đạo cụ liên quan mảnh võ tướng
6 Bảo lưu bảo thạch và túi bảo thạch
7. Xóa đất phong, binh lực, tài nguyên
8 Tiến hành xóa cá nhân (chiến dịch cá nhân, quá quan trảm tướng, cấp quái, nhiệm vụ chủ tuyến, xếp hạng lôi đài, tiến độ chiến quốc)
9. Uy danh, điểm lôi đài, điểm chiến công, quân hàm, hồn ngọc sẽ bị xóa (hãy tiến hành tiêu hao trước)
10. Thẻ quân lệnh, thuốc, đạo cụ kiến trúc, lệnh kiến tạo, chiêu mộ lệnh sẽ bị xóa