Vương Triều Tranh Bá

Chuỗi hoạt động mở server

Chúa công thân mến!

Sự kiện 7 ngày khi mở server là 1 chuỗi nhiệm vụ không thể bỏ qua của Vương Triều Tranh Bá

 

Mỗi ngày sẽ mở 1 chuỗi các nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ chúa công sẽ được nhận các phần thưởng lớn như KNB, Tướng 5 và 6 sao, Đồ Cam,... cùng vô số những vật phẩm khác

     

Ngoài ra còn rất nhiều sự kiện khuyến mãi hấp dẫn khác:
Chiêu Mộ Thần Tướng: https://vttb.ggames.vn/chieu-mo-than-tuong.6#content

Quà Đăng Nhập: https://vttb.ggames.vn/qua-dang-nhap.39#content


Nạp Đơn: https://vttb.ggames.vn/nap-don.41#content


Tiêu Phí Tích Lũy: https://vttb.ggames.vn/tieu-phi-nhan-qua.42#content


Mời bạn chơi cùng: https://vttb.ggames.vn/moi-ban-nhan-qua.51#content


Nạp Đầu: https://vttb.ggames.vn/nap-dau.43#content

Đua Cấp: https://vttb.ggames.vn/su-kien-2.7#content

Chân Cơ xin chúc các chúa công hoàn thành tất cả các nhiệm vụ!