Vương Triều Tranh Bá

Công Thành

Xuất Chinh :

Một trận công thành Chúa Công có xuất chinh số lượng tướng tùy thuộc vào level của chúa công, tối đa được 10 tướng khi level 60.

Chúa Công có thể công thành khi có đường đi tới thành đó, khi xuất chinh nên chọn tướng có thể kích Tổ Hợp để tăng thêm lượt đánh ,bổ sung lính đầy đủ phù hợp với tướng của Chúa Công , khắc chế hợp lý, có thể dùng thêm các vật phẩm để công thành một cách dễ dàng nhất.

Xuất chinh tiêu hao lương thảo và tốn thời gian thực, tướng càng xa thành thì thời gian cao,để rút ngắn thời gian cần KNB.

Dùng KNB để tăng tốc độ hành quân 50%

Ngoài ra chúa công có thể sử dụng các vật phẩm giúp tăng thuộc tính khi chiến đấu

 

Dùng vật phẩm để tăng các thuộc tính  giúp công thành hiệu quả