Vương Triều Tranh Bá

Giới thiệu Trang Bị

 

[Hệ Thống] Trang Bị Trong Vương Triều Tranh Bá

Trang bị là một phần khổng thiếu trong bất kỳ game online nào.Sau đây là 1 số trang bị của Vương Triều Tranh Bá.

Trang Bị

Được phân theo 6 loại phẩm chất theo thứ tự từ thấp đến cao : Trắng, Lục, Lam, Tím, Cam, Đỏ.Trang bị trong Vường Triều Tranh Bá gầm có 4 loại trang bị:

 

 

 

Để nâng cấp sức mạnh trang bị, có cách sau:

-Cường hóa

-Tẩy luyện

-Khảm ngọc

Tương ứng với mỗi loại phẩm chất là các giới hạn về nâng cấp:

 

 

 

 

Các hướng nâng cấp trang bị 

 

 

Với những thông tin trên hi vọng sẽ giúp ích Chúa Công trên con đường chinh phục thiên hạ.