Vương Triều Tranh Bá

Giới thiệu Tướng

 [Hệ Thống] Tướng

 

 

Các vị tướng trong Vương Triều Tranh Bá được phân cấp dựa trên phẩm chất,từ đó chia ra làm các cấp bậc sức mạnh khác nhau,điểm khác với những game khác là các tướng ko phân chia theo Ngụy , Thục , Ngô.Dưới đây là chi tiết  thông tin về các tướng trong Vương Triều Tranh Bá  cho các Chúa Công được nắm rõ:

 

Một số tướng 7 sao và 8 sao 

 

Danh sách các tướng 6 sao đến 8 sao của game