Vương Triều Tranh Bá

Hệ Thống VIP

Hệ Thống VIP

Chân Cơ xin giới thiệu hệ thống VIP của game.

Người chơi VIP sẽ được hưởng nhiều đặc quyền trong game. Mỗi cấp VIP đều có quà tặng kèm và quyền lợi khác nhau.

Hệ thống VIP hiện tại có 17 bậc. VIP càng cao ưu đãi càng lớn

Cấp VIP và nạp KNB tương ứng:

Phần thưởng VIP 0:

 

Phần thưởng VIP 1:

Phần thưởng VIP 2:

Phần thưởng VIP 3:

Phần thưởng VIP 4:

Phần thưởng VIP 5:

Phần thưởng VIP 6:

Phần thưởng VIP 7:

Phần thưởng VIP 8:

Phần thưởng VIP 9:

Phần thưởng VIP 10

Phần thưởng VIP 11:

Phần thưởng VIP 12:

Phần thưởng VIP 13:

Phần thưởng VIP 14:

Phần thưởng VIP 15:

Phần thưởng VIP 16:

Phần thưởng VIP 17: