Vương Triều Tranh Bá

Hướng dẫn nhập giftcode

 Ở giao diện thành chính, nhấp chọn mục " Sự Kiện "

 

Sau đó chọn mục "Thẻ Quà", và nhập giftcode chúa công đang có

Nhập chính xác giftcode chúa công đang có sẽ hiển thị ra vật phẩm trong giftcode, tiếp theo nhấp "Nhận Thưởng" vật phẩm sẽ tự trả về hòm đồ của chúa công