Vương Triều Tranh Bá

Khảm Ngọc Trang Bị

 [Tính Năng] Khảm Ngọc

Khi muốn gia tăng sức mạnh cho trang bị thì khảm ngọc là một lựa chọn không thể thiếu nhằm bổ sung những chỉ số quan trọng

Để tiến hành khảm ngọc, Chúa Công chọn cửa sổ Khảm trong phần cường hóa trang bị

 

Chúa Công Click vào dấu + trong ô để lựa chọn ngọc muốn khảm vào trang bị

Ngọc phân thành 15 loại: Ngọc Nguyên Tố , Ngọc Kháng Tinh , Ngọc Võ Lực, Ngọc Trí Lực, Ngọc Linh Hoạt, Ngọc Tốc Lực, Ngọc Công Kích, Ngọc Phòng Thủ, Ngọc Sinh Mệnh, Ngọc Bạo Kích, Ngọc Kháng Bạo, Ngọc Hào Quang, Ngọc Né Tránh, Ngọc Chính Xác, Ngọc Thần Thánh.

 

 

*Lưu ý:

-Trang bị cường hóa +2 + 4 +6 +8 mỗi cường hóa được mở 1 ô khảm

-Một trang bị không thể khảm 2 loại ngọc giống nhau

-Ô ngọc đã mở nếu đều khảm ngọc sẽ kích hoạt thuộc tính Ngọc Đai Sư, Ngọc Đại Sư tính theo trung bình cấp ngọc khảm

-Có thể thu thập ngọc cấp cao hơn bằng cách ghép từ các ngọc cấp thấp cùng loại cùng cấp với tỷ lệ 3 thấp = 1 cao.VD: 3 ngọc Công Kích Lv 1 sẽ ghép thành ngọc Công Kích Lv 2.