Vương Triều Tranh Bá

Nạp Đầu

Mô tả:

Chuyển KNB vào game đạt mốc yêu cầu sẽ được nhận thưởng gói quà với giá trị siêu lớn

Event không có thời hạn, chỉ biến mất khi chúa công đã nhận phần thưởng

Lưu ý: Lấy ingame làm chuẩn trong trường hợp có khiếu nại, thắc mắc xảy ra

Nội Dung:

KNB Item Số lượng Hình Item Số lượng Hình Item Số lượng Hình Item Số lượng Hình
55 Lệnh Chiêu Mộ KNB 1   Đá Tăng Bậc 100   Lệnh Làm Mới 10   Túi Tài Nguyên Lớn 1  
6000 Tướng 6 Sao Ngẫu Nhiên 1   Đá Cường Hóa 100   Rương Tử Tích 1   Túi Tài Nguyên Siêu Lớn 3  
12000 Tướng 7 sao chọn 1   Đá Tẩy Luyện 50   Rương Tinh Thạch Lớn 1   Rương Tinh Kim Bảo 1