Vương Triều Tranh Bá

Nhất Thống Giang Sơn

 [Tính Năng] Nhất Thống Giang Sơn
Để đến Nhất Thống Giang Sơn Chúa Công cần Click vào biệu tượng góc phải màn hình gần bản đồ

 

Đến với Nhất Thống Giang Sơn đây là tính năng giúp cho Chúa Công nhận được nhiều vật phẩm lớn, Exp Tướng , Lương Thảo , Gỗ , Huy Chương Vinh Dự, Trang Bị Lớn.

 

Nhất Thống Giang Sơn chia thành 9 thế lực Trương Giác , Đổng Trác ,Công Tôn Toản, Hàn Toại, Mã Đằng, Trương Lỗ, Mạch Hoạch, Lưu Biểu, Viên Thiệu

Mỗi thế lực đều phải tấn công theo thứ tự, sau khi diệt 1 thế lực sẽ mở sương mù thế lực kế tiếp, trong cùng thế lực chỉ cần thông đường thì được đánh.

Nhất Thông Giang Sơn chiến đấu bằng dữ liệu Lính Ảo nên các Chúa Công ko cần sợ tổn thất lính thật sự.

Lưu ý: Mỗi thành chỉ được đánh 1 lần.