Vương Triều Tranh Bá

Tẩy Luyện Trang Bị

 [Tính Năng] Tẩy Luyện Trang Bị

Tẩy Luyện

Để tẩy luyện 1 trang bi, Chúa Công cần vào phần trang bị chọn trang bị cần tẩy luyện

Chọn trang bị ,sau đó ấn Cường Hóa

Chọn tẩy luyển để bắt đầu

 

 

Tẩy và luyện là 2 cách khách nhau

Tẩy 1 thuộc tính cần tiêu tốn 1 đá tẩy luyện (Hoặc 10 KNB) tẩy 1 thuộc tính này sang thuộc tính khác bất kỳ.

Luyện 1 thuộc tính tiêu tốn 30 KNB + 1 đá tẩy luyện ( Hoặc 40 KNB) luyện thuộc tính từ chỉ số này sáng chỉ số khác bất kỳ.

 

 

Sau đây là bảng chỉ số có thể xuất hiện trong tính năng Tẩy Luyện

 

 

 

*Lưu ý:

Cần trang bị +3 trở lên để có thuộc tính để tẩy luyện.

Một trang bị tối đá có 4 dòng để tẩy luyện

Trang bị ko thể sở hữu 2 dòng thuộc tính giống nhau

Các dòng mang thuộc tính Kỵ Binh, Bộ Binh, Cung Binh, sẽ mất tác dụng khi được trang bị bởi tướng có binh sĩ khác.VD: Chu Du trang bị binh sỉ Bộ Binh, khi mang trang bị có thuộc tính Kỵ Binh thì thuộc tính đó sẽ không tác dụng.