Vương Triều Tranh Bá

TIÊU ĐIỂM TƯỚNG - CHÚC DUNG PHU NHÂN

 - Chào các Chúa Công,

  • Hôm nay Chân Cơ xin giới thiệu vị tướng sắp ra mắt trong phiên bản mới sắp tới đây: CHÚC DUNG PHU NHÂN

 Chúc Dung phu nhân, là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết lịch sử Tam Quốc diễn nghĩa của nhà văn La Quán Trung. Trong tiểu thuyết này, Chúc Dung xuất hiện tại Hồi thứ 90 cho đến Hồi 91 và được giới thiệu là vợ của Mạnh Hoạch Man vương của Nam Man.
 Chúc Dung là người phụ nữ duy nhất trong Tam Quốc diễn nghĩa giỏi võ, giỏi phi đao, cùng chồng xông pha trận mạc, trực tiếp giao phong trước trận tiền. Đây là một mẫu người phụ nữ mạnh mẽ có nhiều tài năng đã một mình giao chiến với các tướng Thục như Triệu Vân, Ngụy Diên, Trương Ngực, Mã Trung.

  •  KỸ NĂNG CHÍNH:

 HỎA THẦN XUẤT HIỆN : Gây Sát Thương ngẫu nhiên lên 3 tướng địch với tỷ lệ 55% ST, gây thêm ST binh lực bằng 5% dẫn binh tối đa của mục tiêu,
tối đa không vượt quá số lượng dẫn binh hiện tại, NHANH NHẸN ảnh hưởng tới tỉ lệ thi triển KN Chính.
- Bậc +2: Tốc Lực Tướng + 120
- Bậc +4: Khi dùng Cung Binh + 15% ST
- Bậc +6: ST lên tướng địch tăng 5 người
- Bậc +9: Khi hiệp bắt đầu, chọn ngẫu nhiên 1 ô có đội, khiến 6 địch chịu ST bằng 10% dẫn binh tối đa.

Hướng dẫn cho tân thủ: https://bitly.com.vn/VpznG
Hướng dẫn nạp thẻ: 
https://bitly.com.vn/9Rnf8

VƯƠNG TRIỀU TRANH BÁ - ĐỈNH CAO CHIẾN THUẬT 2020
---------------------------------------------------------
Thông tin chi tiết tại:
Tải IOS: 
http://bit.ly/VTTB_IOS
Tải Android: 
https://bit.ly/35MBWIk
Fanpage VTTB: 
http://bit.ly/339XU6Y
Hội Nhóm: 
http://bit.ly/2IscOfn