Vương Triều Tranh Bá

Tổng hợp các loại giftcode của game

 Chân Cơ kính chào các Chúa Công!

Để tiện cho việc chinh chiến của các Chúa Công, Chân Cơ xin giúp các chúa công tổng hợp các loại code chung đang có của game.

Lưu ý:

Mỗi nhân vật chỉ nhập được 1 lần.

Các loại code chung sẽ liên tục được update

Code server mới: 0dd0246d63505dbe

Code Tân Thủ: 53c4219f4424b5d1

Code PR: 5c9c63c6b2c601ce

Code ra mắt: 17ae872116ca0697

Code thay avatar: b9889619093d96af