Vương Triều Tranh Bá

UPDATE PHIÊN BẢN MỚI 13/04 - THÔNG TIN CHI TIẾT

 

Nội dung update phiên bản 2.0 sẽ được cập nhập vào ngày 13/04 - Thứ 2 tuần sau. Các chúa công vui lòng xem thông tin được cập nhập như bên dưới

1. Cập nhập tướng mới

- Thêm hai tướng mới thuộc Đông Ngô: Lữ Mông (7 sao) và Lỗ Túc (6 sao)

 

2. Thêm các vật phẩm mới 

-         Lệnh Chiến Thần

-         Lệnh Di Dân

-         Đá Bất Diệt

-         Thần Nguyên

-         Lễ Bao Tẩy Luyện

-         Lễ Bao Bảo Thạch

-         Lễ Bao Cường Hóa

-         Bảo Rương Tướng 7 sao Ngụy, Ngô, Thục, Hán

-         Binh chủng tăng thêm binh lực khi bố trí dị thú

 

3.Thêm danh hiệu mới

 

4. Cấp độ VIP tăng 4 cấp độ

- Tăng thêm 4 cấp VIP mới, nâng tổng VIP cao nhất là VIP 21 

 

5. Event & Hoạt động mới 

- Cập nhập thêm Event Tửu Quán Bất Ngờ & Hoa Hảo Nguyệt Viên

- Thêm hoạt động mới Dị Thú Giáng Lâm dùng để farm mảnh Thần Khí

 

6. Cập nhập khác

-         Tăng độ khó và cấp bậc hệ thống Phản Quân

-         Thay đổi phần thưởng gộp server, sau khi thống nhất căn cứ vào số lượng thành trì quốc gia và cấp độ phát thưởng cho toàn bộ người chơi

-         Thư phúc lợi thêm dị thú và gộp server

 

Mọi thông tin thắc mắc xin vui lòng liên hệ: 

HOTLINE: 0919 175 175

Fanpagehttps://www.facebook.com/vuongtrieutranhba.vn