Vương Triều Tranh Bá

Hướng dẫn nạp thẻ bằng ATM

 Đăng nhập tài khoản qua web nạp id.ggames.vn, sau đó chọn "Nạp Tiền" 

Chọn game " Vương Triều Tranh Bá ", sau đó chọn server và nhân vật cần nạp tiền:

 

Chọn gói cần nạp, sau đó chọn nạp bằng ATM:

Chọn ngân hàng và số tiền cần nạp:

Nhập thông tin trên thẻ:

 

Nhập mã OTP và thanh toán: