Vương Triều Tranh Bá

Hướng dẫn quy đổi GG Point sang các gói nạp ingame

Truy cập vào website: id.ggames.vn sau đó điền tên đăng nhập và mật khẩu:

 

Sau khi đã login thành công, chọn "Nạp Tiền" ở góc phải của trang:

 

Chọn game cần nạp tiền, sau đó chọn server và nhân vật cần nạp:

 

Chọn gói nạp tương ứng và tiến hành quy đổi từ GG Point sang Kim Nguyên Bảo ingame: