Vương Triều Tranh Bá

Mời Bạn Nhận Quà

Chân Cơ xin giới thiệu với các chúa công tính năng " Mời bạn chơi cùng nhận quà hấp dẫn " của Vương Triều Tranh Bá

Điều kiện:

  • Chúa công phải có sẵn nhân vật trong game

Lưu ý:

  • Mỗi tài khoản chỉ có thể nhận thưởng 1 lần
  • Chỉ có thể nhập mã mời bạn khi tạo nhân vật

Hướng dẫn:

1. Đăng nhập 1 account mới, đến bước " Đặt tên nhân vật " sau đó chọn mục " Người Mời "

2. Gõ tên người bạn ( đã có tài khoản ingame ) sau đó nhấp "Xác Nhận"

 

 3. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận đã mời thành công

4. Tiếp theo chúa công chỉ cần vào game nhận thưởng ở mục " Phúc Lợi " 

5. Ngoài ra, còn có 1 chuỗi sự kiện đi kèm, người được mời nếu hoàn thành nhiệm vụ tương ứng thì cả 2 chúa công đều được nhận thưởng: