Vương Triều Tranh Bá

Quà đăng nhập

Các chúa công thân mến!

Chân Cơ xin giới thiệu sự kiện đăng nhập nhận tướng 7 sao "Quan Vũ"

Đăng nhập Vật phẩm Số lượng Hình Ảnh
Ngày 1  KNB  200  
Ngày 2  Sái Văn Cơ 5 sao  1  
Ngày 3  Tinh Thạch Lam  100  
Ngày 4  Đại Uyển Tử Tinh  1  
Ngày 5  Triệu Vân 6 sao  1  
Ngày 6  Túi Ngọc Cấp 3  2  
Ngày 7  Quan Vũ 7 sao  1  

Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho chúa công trong quá trình xây dựng bá nghiệp