Vương Triều Tranh Bá

Săn Thần Thú Nhận Quà Siêu Khủng

Thời gian diễn ra sự kiện: 20/1/2020 - 3/2/2020

Phạm vi máy chủ: Tất cả server

Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, chúa công khi tham gia đánh Thổ Phỉ và Thần Thú sẽ nhận được Tinh Phách dùng để đổi RƯƠNG TƯỚNG 8 SAO, RƯƠNG TƯỚNG 7 SAO, TRANG BỊ ĐẾ VƯƠNG, TRANG BỊ THIÊN TỬ,...

 

Ngoài ra, khi chuyển đổi KNB vào game chúa công cũng sẽ nhận được 1 số lượng Tinh Phách nhất định. 

 

Lưu ý: Các gói nạp Tinh Phách sẽ làm mới 2 ngày/1 lần